فینگر فود ها

ما همه نام فینگر فود Finger Food را شنیدیم یا این که تو مهمانی ها با انواع فینگرفود روبرو شده ایم . حال میخواهیم به سوال فینگر فود چیست پاسخ دهیم، همانطور که می دانیم، فینگر (Finger) به معنای انگشت و فود (Food) به معنای غذای انگشتی یا غذای لقمه است.
غذایی که به راحتی بدون قاشق، چنگال و یا ابزاری دیگری و فقط با دست می توان خورد. گفته شده که در کافه ها در آمریکا غذاهایی ساده به شکل لقمه که خوردنش راحت باشه تهیه می‌شده . غذاهایی که به عنوان پیش غذا ، میان وعده و گاهی به عنوان غذای اصلی خورده می شود .
در فرانسه به غذای انگشتی یا فینگر فود ، کاناپه Canapé میگویند . نانی است تست شده که روی آن مواد مختلفی می گذارند، یعنی غذایی که روی نان لمیده و استراحت می‌کنه .
در ایران هم غذاهای انگشتی مختلفی داریم، همچون نان ، پنیر و سبزی و … البته کم کم فنیگر فودهای فرانسوی و امریکایی جای خود را باز کرده و مردم دوست دارند که در مهمانی ها و مراسم خود بیشتر از این نوع غذاها استفاده کنند.فینگرفود ها به علت اینکه خوردنشان راحت است طرفدار زیادی دارند آنها را میتوان به صورت سرد و یا گرم در انواع مهمانی ها، جشن تولدها، مراسم و ایونت های رسمی و غیررسمی سرو کرد .

انواع ساندویچ سرد
ساندویچ آماده
ساندویچ سرد
نمایندگی ساندویچ سرد
نمایندگی سوسیس و کالباس
اعطا، نمایندگی
اخذ نمایندگی
دریافت نمایندگی
بهترین سوسیس
ارزانترین سوسیس
با کیفت ترین سوسیس
سوسیس و کالباس
ژامبون
ژامبون مرغ
ژامبون گوشت
همبرگر
بهترین همبرگر

انواع ساندویچ سرد
ساندویچ آماده
ساندویچ سرد
نمایندگی ساندویچ سرد
نمایندگی سوسیس و کالباس
اعطا، نمایندگی
اخذ نمایندگی
دریافت نمایندگی

بهترین سوسیس

ارزانترین سوسیس

با کیفت ترین سوسیس

سوسیس و کالباس

ژامبون

ژامبون مرغ

ژامبون گوشت

همبرگر

بهترین همبرگر

 

انواع ساندویچ سرد
ساندویچ آماده
ساندویچ سرد
نمایندگی ساندویچ سرد
نمایندگی سوسیس و کالباس
اعطا، نمایندگی
اخذ نمایندگی
دریافت نمایندگی

بهترین سوسیس

ارزانترین سوسیس

با کیفت ترین سوسیس

سوسیس و کالباس

ژامبون

ژامبون مرغ

ژامبون گوشت

همبرگر

بهترین همبرگر

 

انواع ساندویچ سرد
ساندویچ آماده
ساندویچ سرد
نمایندگی ساندویچ سرد
نمایندگی سوسیس و کالباس
اعطا، نمایندگی
اخذ نمایندگی
دریافت نمایندگی

بهترین سوسیس

ارزانترین سوسیس

با کیفت ترین سوسیس

سوسیس و کالباس

ژامبون

ژامبون مرغ

ژامبون گوشت

همبرگر

بهترین همبرگر