ارسال پیشنهادات و انتقادات

تلفن های کارخانه : 2-45333080 - 026

تلفن همراه : 09354805750

تلفن کرج : 32527431

 

راه ارتباط مستقیم

کیلومتر 75 اتوبان تهران قزوین شهرک صنعتی نظرآباد 

شماره تماس پشتیبانی:

09354805750

تهران : 26643892

ایمیل: info@adli-co.ir